Det finns många skäl till varför det är viktigt med bra rutiner för företagets fakturering. Några skäl som vi ser är bl.a. 

 • Minskade kreditförluster vid snabbare och bättre uppföljning
 • Ökad likviditet då kredittiden minskar eller faktureringsintervallet ökar
 • Minskad administration kring fakturering och uppföljning
 • Lägre kostnader för hantering
 • Att kunna erbjuda de betalningsalternativ som marknaden efterfrågar

Kredithanterarna erbjuder en komplett fakturerings- och betalningstjänst vilket omfattar bl.a. optimerade rutiner, samtliga faktureringsmodeller på marknaden samt en lägre och rörlig kostnad för hanteringen.

Med Kredithanterarnas Fakturaservice kan ni erbjuda följande betalningsalternativ till era kunder

 • Pappersfaktura i s/v eller fyrfärg
 • E-postfaktura
 • E-faktura B2C (internetbanksfaktura)
 • E-faktura B2B (EDI, Svefaktura m.fl.)
 • Autogiro
 • Kreditkortsbetalningar
 • Direktbanksbetalningar

Fakturaunderlag överförs till Kredithanterarna via en integrerad filöverföring eller via enkel registrering i vår klientwebb. I klientwebben följer ni enkelt hela er reskontra, i realtid, och med full insyn i alla åtgärder, brev och åtgärder.