Kredithanterarna erbjuder marknadens modernaste och flexibla tjänst för Inkasso. Våra kravprocesser anpassas efter era kundgrupper och vi kan erbjuda allt ifrån en helt automatiserad process till kundanpassade flöden där vi i olika steg frågar er inför respektive åtgärd. Detta styrs per kundgrupp och blir därför en helt kundoptimerad hantering för er. Ni följer hela kravprocessen i realtid via vår klientwebb, där ni har full tillgång till all information, brev, åtgärder samt kan kommunicera enkelt med oss.

Vår Inkassotjänst innebär att ni inte står någon kostnadsrisk, det finns inte heller några fasta avgifter vilket gör den till en tjänst som passar såväl stora som små företag.

Ärenden skickas till oss via en integrerad systemlösning alternativt via enkel registrering i vår klientwebb.